torsdag den 18. juli 2013

Ud med svinene!

I disse agurketider kan vi læse pseudonyheden om, at omkring tredive daginstitutioner har bandlyst svinekød. Er det for dyrt, tænker du? Har de fundet dødelige bakterier i kødet? Er svineinfluenza på vej tilbage? Eller er det måske igen forpulede, overtroiske muslimer, der får lov at sætte grænsen for, hvad noget barn skal have mulighed for at indtage i en offentlig institution?

De altid hovne og bedrevidende akademikertyper rynker som sædvanlig på næsen af dem, der klager over at miste svinekødet. Fra deres evindelige selvudråbte moralske piedestal ser de ned på disse barnlige underborgere, der ikke engang vil opgive noget så primitivt som bacon til gengæld for fredelig sameksistens med en middelalderlig kultur. Mange af dem, der bare ved bedre, har allerede fjernet svinekødet fra deres eget middagsbord, fordi det ikke er tilstrækkeligt fint og måske endda risikerer at indikere, at de sympatiserer med Dansk Folkeparti-agtige kældermennesker. Ja, Anna Fisker, institutionsleder, kalder det endda mangfoldighed, når man skærer svinekød af menuen. Så har man da i sandhed bevidnet fødslen af et pendulord.

Forstå mig ret: Hvis en daginstitution selv bestemmer sig for at boykotte svinekød, så fred være med det. Men jeg tvivler helt ærligt på, at det er alle, der er kommet til orde i den diskussion. Vi ved jo, at det er eliten, politikerne, der ønsker og baner vejen for multikultur, fordi multikultur er godt, imens de sørger for, at deres egne børn ikke bliver udsat for det. I det daglige er det derfor de dårligt socialt stillede danskere, der må kæmpe med multikulturen. De skal ikke møde mange bedrevidende, SF-stemmende pædagoger, der har stillet sig op på moralpiedestalen med racismekortet klar på ryggen, før de bukker under og nikker ja til at bandlyse grisen.

Nu sidder jeg her i min grænseløse naivitet og tænker: Hvorfor kan en institution ikke tilbyde både svinekød og oksekød, sidstnævnte eventuelt mod en merbetaling fra forældrene, da oksekød er dyrere (selvom jeg her erkender, at der nok ingen prisforskel er, da offentlige indkøbere er komplet ligeglade med priserne, fordi pengene tilhører en flok diffuse skatteborgere og ikke dem selv)? Det kan de ikke, fordi den hysteriske overtro dikterer, at det torturerede kød, som dens nokkefårsfølgere skal indtage, ikke må transporteres eller opbevares samme sted som svinekød. Derfor bliver det en praktisk umulighed at tilbyde begge dele. Der skal tages et valg, og de angste, stupide flokdyr følger naturligvis elitens mantra: Danskerne ud! Samme tendens ses i øvrigt inden for flycatering.

Man kan ikke engang give muslimerne skylden. I kontekst af vores såkaldt civiliserede samfund er de faktisk præcis sådan, som eliten ønsker at opfatte dem: Ansvarsløse børn. De er drevet af overtro og ved ganske enkelt ikke bedre. Hvis de ikke får deres vilje, så skriger de og kaster med bomber. Og de bedrevidende pædagoger og politisk korrekte meningsholdere opdrager dem præcist, som de opdrager deres egne uvorne møgunger, der som bekendt render rundt og kaster sten, hvis de ikke får gratis ungdomshuse: De giver dem, hvad de beder om, uanset hvad de beder om, i visheden om at ønsket er så fromt, at det ville være barnlig, reaktionær og - Gud forbyde det - småborgerlig adfærd, hvis de voksne nægter dem noget.

Det er på tide, at der kommer nogle voksne til magten og afløser den nuværende forsamling af halvstuderede, helnaive do-gooders. Er det ikke lidt meget at gøre ud af en manglende frikadelle, spørger du så igen på din nedladende, bedrevidende facon, der skal latterliggøre mig og illustere, jeg er hysterisk, fordi jeg ikke ønsker at tillade, at en minoritet skal diktere, hvad børn må indtage i børnehaven? Ja, som om det bare var en frikadelle, ikke? Desværre ser vi hele tiden, hvordan vores vege godhed hjælper med udvidelsen af de andres Lebensraum. Jo, jeg siger "de andre", fordi jeg ikke kan se mig selv integreret med en kultur, der på baggrund af en omgang forældet overtro piner dyr, hænger homoseksuelle og sætter voldtagne kvinder i fængsel. Nej, nej, det er ikke dem alle sammen, men hvornår hører vi protesterne fra de "moderate muslimer"? Hvornår? For det eneste, jeg hører, er klynk, hyl og krav, krav, krav. Og vi, de voksne, tør ikke engang sige NEJ.

Joh, det kunne klæde politikerne at sætte foden ned i stedet for bare bevidstløst at importere endnu flere ubrugelige elementer uden at stille krav til gengæld. Det sker bare ikke, fordi det giver point for en politiker at være god. Point blandt akademikertyperne. Point blandt de andre gode politikere. Point i medierne. Point i EU og FN. God er godt. Hvor er det dog ynkeligt. Det ville klæde jer at gøre lidt modstand, inden vi skal forlade scenen. I det mindste ved bare at kæmpe en smule imod, inden I har importeret nok til, at de på pæn og demokratisk, dansk traditionel vis kan tage magten. Vi behøver ikke engang gisne om, hvad der så bliver afskaffet, lige efter demokratiet. Vi kan bare tage et kig på Mellemøsten.

15 kommentarer:

Anonym sagde ...

Smukt Bob, smukt!!!Anonym sagde ...

Jeg kan ikke være mere enig!

Anonym sagde ...

Du lever livet farligt, Bob! Du risikerer at få en fed fatwā ned over dig, eller blive angrebet af vrede øksemordere i dit hjem...

Bob Glitter sagde ...

Anonym@13.10: Mon ikke øksemorderne løber skrigende væk, når Betina giver sig til at øffe ude fra køkkenet?

Kaj sagde ...

Jamen - selvfølgelig skal vi da føje mindretallet og undlade svinekød - det betyder så bare at der heller ikke må serveres mælkeprodukter (af hensyn til laktoseallergikere) eller hvidt brød, frugt, sukker og slik (der er jo enkelte der har diabetes, ingen oksekød (hinduer / indere)

Anonym sagde ...

Du kunne jo for en sikkerheds skyld sætte en vignet op ved din dør ”Betina vogter her”.

Joe sagde ...

Evt rettelse?: Der er ikke nævnt nogen Anne Fisker i den artikel du linker til :-)

Anonym sagde ...

Et par andre grunde til at det er umuligt at servere både svine kød og andet på en og samme dag er;

1. Budget per barn er ofte så latterligt lavt og maden skal oven i købet være stort set rent økologisk.

2. At lave ekstra retter, feks flere slags frikadeller, tager tid. Maden skal ofte stå klar allerede inden kl 11 og det er allerede svært at nå.

Ovenstående er baseret på konens oplevelser i en offentlig daginstituation hvor de ikke har serveret svinekød i mange år. Der er intet nyt i dette her, men fedt det bliver taget op fordi det har aldrig været ok og er som Bob også skriver, en misforstået godhed.

Bob Glitter sagde ...

Joe: Ups, det er "fisket".

Anonym sagde ...

Danerrigets lov om indtagelse af bacon.

§1. Denne lovs bestemmelser omfatter enhver med ophold, legalt som illegalt, inden for grænserne af Danerriget og er i enhver henseende ufravigelige.

§2. Det er enhver person påbudt, uanset dennes alder, etnicitet, religion eller anledning til ophold i Danerriget dagligt at indtage mindst et hundrede (100) gram bacon pr døgn.

§2A. Andre former for flæske/grise/svinekød, dette gælder både farmet og vildt, kan ikke indtræde som erstatning for bacon. Ejheller kan nogen anden form for protein, det være sig animalsk som vegetabilsk, benyttes som erstatning for bacon.

§2B. Ingen persons sygdom, etnicitet, religion eller noget som helst andet forhold kan tjene som begrundelse for undtagelse fra denne lov.

§2C. Der er fuld frihed til for enhver, at indtage baconmængden i den forarbejdning man selv foretrækker og gerne i væsentlig større mængder end de påbudte mindst et hundrede (100) gram pr. døgn. Danerrigets lovgiver anbefaler, at man til de spæde blender bacon med modermælk eventuelt modermælkserstatning, og til de gamle serverer bacon med øl, snaps eller andet, der skaber personligt behag.

§3. Dersom en person undlader eller har undladt at opfylde lovens krav, er denne hjemfalden til straf. Straf vil være at fastsætte overfor den enkelte lovovertræder med udgangspunkt i varigheden og/eller hyppigheden af dennes lovovertrædelse.

§3A. Enhver uden legalt ophold i Danerriget kan udelukkende dømmes og straffes efter bestemmelserne i §5A.

Anonym sagde ...

§4. Til fastsættelse af strafansvar samt til beslutning om straffens karakter, omfang og varighed, nedsættes der overalt i Danerriget det nødvendige antal lokale domstole, herefter kaldet Bacondomstole, bestående af forstandige og selvforsørgende borgere.

§4A. Ethvert embede ved Bacondomstolen er frivilligt og ulønnet.

§4B. For at kunne indtage sæde i Bacondomstolen, skal mand som kvinde ved indtræden være fyldt tredive (30) år. Disse skal deslige i enhver henseende og til enhver tid kunne fremvise egen pletfri strafattest.

§4C. En Bacondomstol består af en formand, en sekretær og tre menige medlemmer, som hver især har én stemme, ifald der skal foretages afstemning. Den lokale Bacondomstol udpeges af lokalt bosatte borgere. Bacondomstolen konstituerer sig selv.

§4D. De herefter nævnte kan ingensinde få sæde i Bacondomstolen. Den som ligger samfundet til last og økonomisk byrde. Den som opretholder ansættelse i det offentliges tjeneste og på grund af denne særlige tilknytning modtager indtægter herfor. Den som på anden måde opretholder indtægter fra deltagelse i offentlige embeder. Den som fra stat og/eller kommune modtager nogen som helst form for økonomisk hjælp, forsørgelse eller andet at sidestille hermed.

Anonym sagde ...

§4E. Ingen der på noget som helst tidspunkt har været omfattet af bestemmelserne i §4D kan nogensinde indtage sæde i Bacondomstolen.

§4F. Undtaget fra §4D er dog folke- og invalidepensionister, som indtil pensionens påbegyndelse har forsørget sig ved egen indsats.

§5. Den individuelle dvs den lokale Bacondomstol afgør selv hvilken straf, der anses for at være passende overfor den dømte. Danerrigets lovgiver angiver følgende eksempler som udgangspunkt og til inspiration: der anbefales flere daglige timelange bade i gylle, daglig indrulning og indsnøring i bacon med efterfølgende og af varighed mindst otte (8) timers ophold i sauna eller andet godt opvarmet rum (mindst tres (60) grader Celsius), uge- eller månedslange konstante ophold i grisestalde sammen med udvalgte dyr i disses ordinære opholdsrum.

§5A. Vurderes der efter afslutning (vedrørende særlige gentagelsesdomme gælder §5B. ) af foretagne almindelige straffesanktioner ingen mulighed for rehabilitering, kan der træffes beslutning om iværksættelse af skærpede tiltag. Om karakteren af sådanne overlades dette til de respektive lokale folkedomstole. Det skal her på det tydeligste fremhæves, at der fra Danerrigets lovgivers side IKKE pålægges Bacondomstolene nogen som helst form for begrænsning af den udvidede strafs karakter, omfang eller varighed.

§5B. For enhver som for tredje gang eller mere stilles for Bacondomstolen og ikendes dom af denne, kan straffen kun udmåles i henhold til §5A.

§6. Loven træder i kraft den attende dag i den syvende i året totusindeogtretten (18-07-2013).

Anonym sagde ...

§4E. Ingen der på noget som helst tidspunkt har været omfattet af bestemmelserne i §4D kan nogensinde indtage sæde i Bacondomstolen.

§4F. Undtaget fra §4D er dog folke- og invalidepensionister, som indtil pensionens påbegyndelse har forsørget sig ved egen indsats.

§5. Den individuelle dvs den lokale Bacondomstol afgør selv hvilken straf, der anses for at være passende overfor den dømte. Danerrigets lovgiver angiver følgende eksempler som udgangspunkt og til inspiration: der anbefales flere daglige timelange bade i gylle, daglig indrulning og indsnøring i bacon med efterfølgende og af varighed mindst otte (8) timers ophold i sauna eller andet godt opvarmet rum (mindst tres (60) grader Celsius), uge- eller månedslange konstante ophold i grisestalde sammen med udvalgte dyr i disses ordinære opholdsrum.

§5A. Vurderes der efter afslutning (vedrørende særlige gentagelsesdomme gælder §5B. ) af foretagne almindelige straffesanktioner ingen mulighed for rehabilitering, kan der træffes beslutning om iværksættelse af skærpede tiltag. Om karakteren af sådanne overlades dette til de respektive lokale folkedomstole. Det skal her på det tydeligste fremhæves, at der fra Danerrigets lovgivers side IKKE pålægges Bacondomstolene nogen som helst form for begrænsning af den udvidede strafs karakter, omfang eller varighed.

§5B. For enhver som for tredje gang eller mere stilles for Bacondomstolen og ikendes dom af denne, kan straffen kun udmåles i henhold til §5A.

§6. Loven træder i kraft den attende dag i den syvende i året totusindeogtretten (18-07-2013).

Anonym sagde ...

"I Roskilde Kommune betaler man 92 kroner for en økologisk ost fra leverandøren Frydenholm, mens samme slags vandmelon koster det halve i SuperBrugsen"

Kvalitetsjournalistik.

Anonym sagde ...

"I Roskilde Kommune betaler man 92 kroner for en økologisk ost fra leverandøren Frydenholm, mens samme slags vandmelon koster det halve i SuperBrugsen"

Stærkt. Virkelig kvalitetsjournalistik.